Algemene Actievoorwaarden Winacties

Frank BV

Algemene actievoorwaarden winacties

Acties worden georganiseerd door Frank BV

Deelname actie

 • Deelname aan deze actie is kosteloos en staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland.
 • Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de algemene actievoorwaarden winacties van Frank BV
 • Deelname vindt plaats wanneer deelnemer op de social media (Facebook en/of Instagram) van Frank heeft gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. De volgende punten zijn daarnaast ook van toepassing:
  • Eenmalige deelname per persoon.
  • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 • Nadrukkelijk uitgesloten van deze actie zijn medewerkers van Frank BV en/of andere personen die indirect bij Frank BV betrokken zijn.
 • De looptijd van de actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post.
 • Frank is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 • Facebook heeft op geen enkele manier iets te maken met de actie. Zij zijn derhalve niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor enige gevolgen.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Frank nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 • Persoonsgegevens van de winnaar kunnen intern en in overleg extern worden gebruikt voor het verschaffen en leveren van de prijs aan de winnaar.
 • Op deze voorwaarden is enkel en uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen enkel te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Groningen.
 • De gedragscode promotionele kansspelen is van toepassing op alle acties.

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De winnaar geeft Frank BV toestemming om zijn of haar naam te gebruiken in uitingen die verband houden met deze actie.
 • De naam van de winnaar van een actie wordt vernoemd in een social media post. Via een persoonlijk bericht aan Frank BV op Facebook kan de winnaar persoonlijke gegevens verstrekken.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Frank is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of een geldbedrag.